Physics and Applications of Ultracold Plasmas and Rydberg Gases

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physics and Applications of Ultracold Plasmas and Rydberg Gases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie