Physicochemical properties of fatty acid based ionic liquids

M. Alves da Rocha, A. van den Bruinhorst, W. Schröer, B. Rathke, M.C. Kroon

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  33 Citaten (Scopus)
  7 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Physicochemical properties of fatty acid based ionic liquids'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry