Physicochemical composition of osteoporotic bone in the trichothiodystrophy premature aging mouse determined by confocal raman microscopy

Aart A. Van Apeldoorn, Jan De Boer, Harry Van Steeg, Jan H.J. Hoeijmakers, Cees Otto, Clemens A. Van Blitterswijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physicochemical composition of osteoporotic bone in the trichothiodystrophy premature aging mouse determined by confocal raman microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen