Physical topology of three-dimensional unsteady flows with spheroidal invariant surfaces

P.S. (Sebastián) Contreras, Michel F.M. Speetjens, Herman J.H. Clercx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical topology of three-dimensional unsteady flows with spheroidal invariant surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics

Computer Science