Physical properties of glasses I

J.M. Stevels

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

The paper is an introduction to a series of studies about the density and other physical properties of glasses.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-86
Aantal pagina's2
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1941
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical properties of glasses I'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit