Physical interaction in a dematerialized world

L.D.E. Campenhout, van, J.W. Frens, C.J. Overbeeke, A. Standaert, H. Peremans

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  513 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical interaction in a dematerialized world'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Zaken en Economie

  Engineering en materiaalwetenschappen