“Physical Chemistry of Solar Fuels Catalysis”: an event for early career researchers at the Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion

J. Strunk, J.P. Hofmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)353-355
TijdschriftACS Energy Letters
Volume2016
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 7 jul. 2016
EvenementPhysical Chemistry of Solar Fuels Catalysis - Mülheim, Duitsland
Duur: 6 apr. 20168 apr. 2016
https://cec.mpg.de/meg2016/

Citeer dit