Physical aspects explaining cyanobacteria scum formation in natural systems

E. Aparicio Medrano

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

598 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics and Science Education
Begeleider(s)/adviseur
  • Clercx, Herman J.H., Promotor
  • Uittenbogaard, R.E., Co-Promotor, Externe Persoon
  • van de Wiel, Bas, Co-Promotor
Datum van toekenning6 mei 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3606-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit