Physical and virtual tools : activity theory applied to the design of groupware

M. Fjeld, K. Lauche, M. Bichsel, F.A. Voorhorst, H. Krueger, G.W.M. Rauterberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  101 Citaten (Scopus)
  167 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical and virtual tools : activity theory applied to the design of groupware'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen