Physical and chemical degradation behavior of sputtered aluminum doped zinc oxide layers for Cu(In,Ga)Se2 solar cells

Mirjam Theelen, Twan Boumans, Felix Stegeman, Fallon Colberts, Andrea Illiberi, Jurgen Van Berkum, Nicolas Barreau, Zeger Vroon, Miro Zeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Physical and chemical degradation behavior of sputtered aluminum doped zinc oxide layers for Cu(In,Ga)Se<sub>2</sub> solar cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen