Photovoltaic properties of a conjugated polymer blend of MDMO-PPV and PCNEPV.

S.C. Veenstra, W.J.H. Verhees, J.M. Kroon, M.M. Koetse, J. Sweelssen, J.J.A.M. Bastiaansen, H.F.M. Schoo, X.N. Yang, A.A. Alexeev, J. Loos, U.S. Schubert, M.M. Wienk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

119 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photovoltaic properties of a conjugated polymer blend of MDMO-PPV and PCNEPV.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen