Photoresponsive liquid crystalline polymeric materials

D. Liu, C.L. Oosten, van, C.W.M. Bastiaansen, D.J. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoresponsive liquid crystalline polymeric materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie