Photonic true-time delay beamformer for broadband wireless access networks at 40 GHz band

B. Vidal, D. Madrid, J.L. Corral, V. Polo, A. Martinez, J.H. Besten, den, J. Marti, M.K. Smit, F.M. Soares

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

11 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The design parameters, sensitivity analysis and time delay measurements of a photonic true-time delay beamformer for broadband adaptive wireless access networks in the 40 GHz band are presented. The beamforming is achieved by using a multiwavelength laser in combination with a digital delay line based on optical switches and dispersive fibers
Originele taal-2Engels
Titel2002 IEEE MTT S International Microwave Symposium Digest
RedacteurenR. Hamilton
Plaats van productiePiscataway, NJ
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's1949-1952
ISBN van geprinte versie0-7803-7239-5
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Photonic true-time delay beamformer for broadband wireless access networks at 40 GHz band'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit