Photonic packet switching using all-optical header processing and storage of header information

N. Calabretta, M.T. Hill, G. Destura, Y. Liu, Frans Huijskens, J. Bruni, H.J.S. Dorren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photonic packet switching using all-optical header processing and storage of header information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering

Material Science