Photonic integrated circuits for advanced communication networks

M.K. Smit, Y.S. Oei, A.A.M. Staring

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

An overview is given of advanced photonic devices for multiwavelength network applications, and the potential and prospects of photonic integration are discussed
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-30
TijdschriftInternational Journal of Optoelectronics
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photonic integrated circuits for advanced communication networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit