Photonic Generation of Phase-Modulated RF Signals for Pulse Compression Techniques in Coherent Radars

P. Ghelfi, F. Scotti, F. Laghezza, A. Bogoni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

83 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1638-1644
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Lightwave Technology
Volume30
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jun 2012
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

 • laser mode locking
 • microwave photonics
 • optical pulse compression
 • optical pulse generation
 • optical radar
 • phase modulation
 • phase noise
 • photodiodes
 • Barker code
 • amplitude-transients
 • autocorrelation functions
 • coherent radars
 • linear chirp
 • low-noise direct digital synthesizer
 • mode-locked laser
 • optical in-phase/quadrature modulator
 • phase-modulated RF signals
 • phase-transients
 • photonic generation
 • pulse compression
 • radar pulses
 • wideband modulation
 • Laser radar
 • Optical filters
 • Optical pulses
 • Phase modulation
 • RF signals
 • Radio frequency
 • Chirp
 • coherent radar

Citeer dit