Photon band structure in a sagnac fiber-optic ring resonator

R.J.C. Spreeuw, J.P. Woerdman, D. Lenstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photon band structure in a sagnac fiber-optic ring resonator'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie