Photon assisted tunneling in superconductor-normal metal point contacts at far-infrared frequencies

R.W. van der Heijden, J.H.M. Stoelinga, H.M. Swartjes, P. Wyder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The response of normal metal-superconductor point contacts to radiation at frequencies up to 2.5 THz is studied experimentally. The results can be analyzed in terms of the so called Photon Assisted Tunneling (PAT) effect and are in excellent agreement with recent theoretical predictions.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-137
Aantal pagina's5
TijdschriftSolid State Communications
Volume39
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul 1981
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photon assisted tunneling in superconductor-normal metal point contacts at far-infrared frequencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit