Photometric parameters and visual performance in road lighting

I.-G.A. Economopoulos

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of the Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Boer, de, J.B., Promotor, Externe Persoon
  • Schouten, J.F., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning24 okt 1978
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit