Photolysis and photooxidation in engineering plastics

P. Gijsman, M. Diepens

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

  11 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The most important UV-degradation mechanisms for polymers are photolysis and photo-oxidation. For polyolefins it is well known that photo-oxidation is the dominating mechanism. These polymers do not have an inherent absorption at wavelengths present in terrestrial sunlight (>290 nm) so photolysis cannot play an important role. In contrast to polyolefins, the majority of engineering plastics do have absorptions at these wavelengths. As a result, for these polymers, besides photo-oxidation, photolysis can play an important role. For polyamide 6, poly(butylene terephthalate), two different copolyetheresters and bisphenol-A polycarbonate, the importance of photolysis as well as that of photo-oxidation in polymer light-induced degradation is discussed.
  Originele taal-2Engels
  TitelPolymer degradation and performance
  RedacteurenM.C. Celina, N.C. Billingham, J.S. Wiggins
  Plaats van productieWashington
  UitgeverijAmerican Chemical Society
  Pagina's287-306
  ISBN van geprinte versie978-0-8412-6978-1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Publicatie series

  NaamACS Symposium Series
  Volume1004
  ISSN van geprinte versie0097-6156

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Photolysis and photooxidation in engineering plastics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit