Photoluminescence studies of individual and few GaSb/GaAs quantum rings

M.P. Young, C.S. Woodhead, J. Roberts, Y.J. Noori, M.T. Noble, A. Krier, E.P. Smakman, P.M. Koenraad, M. Hayne, R.J. Young

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoluminescence studies of individual and few GaSb/GaAs quantum rings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie