Photoluminescence properties of red-emitting Mn2+-activated CaAlSiN3 phosphor for white-LEDs

Zhijun Zhang, A.C.A. Delsing, P.H.L. Notten, Jingtai Zhao, P. Dorenbos, H.T.J.M. Hintzen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  38 Citaten (Scopus)
  371 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoluminescence properties of red-emitting Mn2+-activated CaAlSiN3 phosphor for white-LEDs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemistry

  Material Science