Photoluminescence enhancement in thin films of PbSe nanocrystals

C.G. Christova - Zdravkov, J.W. Stouwdam, T.J. Eijkemans, A. Silov, R.W. Heijden, van der, M. Kemerink, R.A.J. Janssen, H.W.M. Salemink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoluminescence enhancement in thin films of PbSe nanocrystals'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie