Photoinduced transport in magnetic layered structures

P.H.P. Koller

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

128 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Coehoorn, Reinder, Promotor
  • de Jonge, Wim, Promotor
Datum van toekenning28 jun 2004
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1945-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit