Photoinduced electron transfer from conjugated polymers onto TiO2

M.P.T. Christiaans, M.M. Wienk, P.A. Hal, van, J.M. Kroon, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoinduced electron transfer from conjugated polymers onto TiO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie