Photoinduced electron transfer from conjugated polymers onto TiO2

M.P.T. Christiaans, M.M. Wienk, P.A. Hal, van, J.M. Kroon, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Photoinduced electron transfer from p-conjugated polymer films (e.g. MEH-PPV) onto nanocrystalline TiO2 is studied using photoinduced absorption (PIA) spectroscopy and light induced ESR. It is demonstrated that TiO2 acts as an efficient electron acceptor towards these polymers in the excited state.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-266
TijdschriftSynthetic Metals
Volume101
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1999

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photoinduced electron transfer from conjugated polymers onto TiO2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit