Photocrosslinking of ferroelectric polymers and its application in three-dimensional memory arrays

A. J.J.M. Van Breemen, J.B.P.H. Van Der Putten, R. Cai, K. Reimann, A. W. Marsman, N. Willard, D. M. De Leeuw, G. H. Gelinck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photocrosslinking of ferroelectric polymers and its application in three-dimensional memory arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie