Photochemistry of 4,5-dihydro-8-hydroxygermacrene B

H.R. Fransen, G.J.M. Dormans, G.J. Bezemer, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
128 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photochemistry of 4,5-dihydro-8-hydroxygermacrene B'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry