Photocatalytic difluoromethylation and light-induced iron cross-coupling in flow

Xiao-Jing Wei

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

507 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Noël, Timothy, Promotor
  • Gallucci, Fausto, Co-Promotor
Datum van toekenning5 nov. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4878-1
StatusGepubliceerd - 5 nov. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit