Photo-switchable surface topologies in chiral nematic coatings

D. Liu, C.W.M. Bastiaansen, J.M.J. Toonder, den, D.J. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

163 Citaten (Scopus)
14 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Photo-switchable surface topologies in chiral nematic coatings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Engineering