Photo-responsive surface topology in chiral nematic media

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Photo-responsive surface topology in chiral nematic media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie