Phosphorescent flow tracking for quantitative measurements of liquid spray dispersion

D.D. van der Voort, B.C.S. De Ruijter, W. van de Water, N.J. Dam, H.J.H. Clercx, G.J.F. van Heijst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
22 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphorescent flow tracking for quantitative measurements of liquid spray dispersion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen