Phosphinine-based ligands : unique phosphorus heterocycles in homogeneous catalytic reactions

J.J.M. Weemers

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  595 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Muller, Christian, Promotor
  • Vogt, Dieter, Promotor
  Datum van toekenning10 feb 2014
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3548-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit