Phosphate-mediated electrochemical adsorption of cisplatin on gold electrodes

Adam Kolodziej, Marta C. Figueiredo, Marc T.M. Koper, Francisco Fernandez-Trillo, Paramaconi Rodriguez (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phosphate-mediated electrochemical adsorption of cisplatin on gold electrodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen