Phosphate Esters in Dynamic Covalent Networks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

445 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Sijbesma, Rint P., Promotor
  • Heuts, J.P.A. (Hans), Promotor
  • van Benthem, Rolf A.T.M., Co-Promotor
Datum van toekenning28 jun. 2023
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5777-6
StatusGepubliceerd - 28 jun. 2023

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit