Phonon engineering in twinning superlattice nanowires

Marta de Luca, Claudia Fasolato, Marcel A. Verheijen, Yizhen Ren, Milo Y. Swinkels, Sebastian Kölling, Erik P.A.M. Bakkers, Riccardo Rurali (Corresponding author), Xavier Cartoixà, Ilaria Zardo (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
52 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phonon engineering in twinning superlattice nanowires'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie