Phase transfer catalysis in a microchannel: fluidic control of conversion and selectivity

J. Jovanovic, E.V. Rebrov, T.A. Nijhuis, V. Hessel, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase transfer catalysis in a microchannel: fluidic control of conversion and selectivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen