Phase-space rotations and orbital Stokes parameters

T. Alieva, M.J. Bastiaans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase-space rotations and orbital Stokes parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie