Phase separation in the nonequilibrium Verwey transition in magnetite

F. Randi, I. Vergara, F. Novelli, M. Esposito, M. Dell'Angela, V.A.M. Brabers, P. Metcalf, R. Kukreja, H. A. Dürr, D. Fausti, M. Grüninger, F. Parmigiani

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
193 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase separation in the nonequilibrium Verwey transition in magnetite'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie