Phase relations in the ternary Ti-Ni-Cusystem at 800 and 870 degrees C

F.J.J. Loo, van, G.F. Bastin, A.J.H. Leenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

89 Citaten (Scopus)
195 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)111-121
TijdschriftJournal of the Less-Common Metals
Volume57
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit