Phase reconstruction from intensity measurements in one-parameter canonical-transform systems

M.J. Bastiaans, K.B. Wolf

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We consider the one-parameter canonical transform of an optical signal and derive the relationship between its local spatial frequency (signal phase derivative) and the derivative of the squared modulus of the one-parameter canonical transform with respect to the parameter. From this relationship we conclude that the phase of the signal can be reconstructed by letting the signal propagate in an appropriate one-parameter canonical-transform system and then measure two intensity profiles for two close values of the parameter.
Originele taal-2Engels
TitelProc. ISSPA 2003, the Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, Paris, France
Plaats van productiePiscataway, NJ
UitgeverijInstitute of Electrical and Electronics Engineers
Pagina's589-592
ISBN van geprinte versie0-7803-7947-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase reconstruction from intensity measurements in one-parameter canonical-transform systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Bastiaans, M. J., & Wolf, K. B. (2003). Phase reconstruction from intensity measurements in one-parameter canonical-transform systems. In Proc. ISSPA 2003, the Seventh International Symposium on Signal Processing and its Applications, Paris, France (blz. 589-592). Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers. https://doi.org/10.1109/ISSPA.2003.1224772