Phase equilibria in the system Cu-Mn-O

F.C.M. Driessens, G.D. Rieck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Phase equilibria in the system Cu-Mn-O'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen