Phase Coding of RF Pulses in Photonics-Aided Frequency-Agile Coherent Radar Systems

P. Ghelfi, F. Scotti, F. Laghezza, A. Bogoni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

61 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)1151-1157
Aantal pagina's7
TijdschriftIEEE Journal of Quantum Electronics
Volume48
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 sep. 2012
Extern gepubliceerdJa

Trefwoorden

 • chirp modulation
 • laser mode locking
 • microwave photonics
 • phase coding
 • phase modulation
 • radar
 • software radio
 • Barker coded pulse
 • Mach-Zehnder modulator
 • RF pulse
 • amplitude modulated RF carrier
 • carrier frequency agility
 • chirped pulse
 • direct digital synthesizer
 • frequency hopping
 • heterodyne detection
 • innovative optical scheme
 • intermediate frequency modulation
 • mode-locked laser
 • multifunctional radar
 • optical signal
 • phase modulated RF carrier
 • photonics aided frequency agile coherent radar systems
 • software defined phase-modulated radio frequency
 • Chirp
 • Frequency modulation
 • Laser radar
 • Optical filters
 • Optical mixing
 • Radio frequency
 • Barker code
 • chirp
 • coherent radar
 • laser mode-locking

Citeer dit