Phase behavior of ordered polymer systems

R. Koningsveld, R. Haegen, van der, W.H. Stockmayer, E.L.F. Nies

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)505-506
  TijdschriftPolymer Preprints
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit