Phase behavior of ordered polymer systems

R. Koningsveld, R. Haegen, van der, W.H. Stockmayer, E.L.F. Nies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-506
TijdschriftPolymer Preprints
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit