Phase behavior, kinetics and structural aspects of (semi-) clathrate hydrate systems

A. Torres Trueba

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  2458 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Kroon, Maaike, Promotor
  • Peters, Cor, Promotor
  Datum van toekenning27 mrt. 2014
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-386-3571-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 27 mrt. 2014

  Bibliografische nota

  Proefschrift

  Citeer dit