Pharmacokinetic modeling of targeted ultrasound contrast agents for quantitative assessment of anti-angiogenic therapy: a longitudinal case-control study in colon cancer

Simona Turco (Corresponding author), Ahmed El Kaffas, Jianhua Zhou, Amelie M. Lutz, Hessel Wijkstra, Jürgen K. Willmann, Massimo Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
26 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Pharmacokinetic modeling of targeted ultrasound contrast agents for quantitative assessment of anti-angiogenic therapy: a longitudinal case-control study in colon cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen