Phantom Oscillations, distrortions in EXAFS data due to beam instability

K.I. Pandya, J. Grondelle, van, A. Puez, munoz, D.C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Opdrachtgevend orgaanNWO
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit