PH-induced transformation of biodegradable multilamellar nanovectors for enhanced tumor penetration

Shoupeng Cao, Loai K.E.A. Abdelmohsen, Jingxin Shao, Joep van den Dikkenberg, Enrico Mastrobattista, David S. Williams, Jan C.M. van Hest

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
115 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PH-induced transformation of biodegradable multilamellar nanovectors for enhanced tumor penetration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science