Perturbation of estrogen receptor α localization with synthetic nona-arginine LXXLL-peptide coactivator binding inhibitors

M. Carraz, W. Zwart, T. Phan, R. Michalides, L. Brunsveld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Perturbation of estrogen receptor α localization with synthetic nona-arginine LXXLL-peptide coactivator binding inhibitors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen